Μαρία Παπαδοπούλου

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας/Πρόεδρος ΤΕ Γυμναστικής για Όλους