ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Cosmogym 2020 υποδέχεται το “Festival Plus”

Cosmogym Festival Plus Το Cosmogym Festival αναβαθμίζεται με νέες καινοτομίες, νέο προσανατολισμό, νέο προορισμό, νέο στόχο. Η νέα πρόταση συνοπτικά […]

Πρόγραμμα παρουσίασης ομάδων στο Cosmogym 2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στη σελίδα με τα έγγραφα του Cosmogym Contest το τελικό αναλυτικό προσχέδιο του προγράμματος παρουσίασης όλων των ομάδων. […]