ΕΓΓΡΑΦΑ FESTIVAL

2020

Θα ανέβει σύντομα σχετική ενημέρωση που αφορά το FESTIVAL

2019

02/06/2019 – Επικαιροποιημένο πρόγραμμα όλης της διοργάνωσης (vers 3)

02/06/2019 – Επικαιροποιημένο πρόγραμμα παρουσίασης ομάδων ΜΟΝΟ στο Cosmogym Festival 2019 (vers 3)

22/05/2019 – Πρόγραμμα παρουσίασης ομάδων στο Cosmogym Festival 2019 (vers 1)

22/05/2019 – Συνοπτικό ωρολόγιο πρόγραμμα ζωνών Φεστιβάλ και ομίλων Contest

18/02/2019 – Ενημερωτικό έντυπο με όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Cosmogym Festival (v. 18/2/19)

 

2018

16/06/2018 – Τελικό Πρόγραμμα Cosmogym 2018 (updated 16-6-18)

10/06/2018 – Τελικό Πρόγραμμα Cosmogym 2018 (updated 10-6-18)

02/06/2018 – Τελικό Πρόγραμμα Cosmogym 2018 (updated 2-6-18)

25/05/2018 – Άδεια διεξαγωγής του Cosmogym Festival-Contest από την Περιφέρεια

27/05/2018 – Τελικό Πρόγραμμα παρουσίασης ομάδων στο Cosmogym Festival-Contest 2018

24/05/2018 – Πρόγραμμα Cosmogym Festival (v-1)

07/02/2018 – Ενημερωτικό έντυπο με όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Cosmogym Festival (v07022018)

 

2017

31/05/2017 – Τελικό Πρόγραμμα Cosmogym Festival-Contest 2017

24/05/2017 – Cosmogym 2017 – Πρόγραμμα διοργάνωσης (v-1)

05/02/2017 – Ενημερωτικό έντυπο με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Cosmogym Festival

COSMOGYM LIVE STREAMING

Follow Us On Twitter