ΔΟΜΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ

ΔΟΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό χωρίζονται σε 5 προκριματικούς ομίλους με κριτήριο την βαθμολογική τους κατάσταση στην περσινή χρονιά. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη και οι «Ειδικές Ρυθμίσεις» που υπάρχουν πιο κάτω. Η ακριβής ένταξη των ομάδων στους ομίλους ανακοινώνεται μετά το πέρας των Αρχικών Δεσμευτικών Δηλώσεων.

Θα γίνουν δύο διαγωνισμοί ένας προκριματικός και δύο τελικοί (μεγάλος και μικρός). Στους προκριματικούς ομίλους οι ομάδες κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία τους σε χρυσές, αργυρές και χάλκινες με ποσόστωση ανάλογα με τον τελικό αριθμό των ομάδων ανά όμιλο.

Οι χρυσές ομάδες θα διαγωνιστούν ξανά στους τελικούς για την ανάδειξη της ομάδας που θα λάβει τον τίτλο του   Grand Team of the Year 2019” στο μεγάλο τελικό καιHope Team of the Year 2019” στο μικρό τελικό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 • Οι αριθμοί των ομάδων ανά όμιλο μπορεί να αλλάζουν κάθε χρόνο, οπότε γίνεται και αναπροσαρμογή κατανομής των μεταλλίων.
 • Ομάδες που κατατάσσονται στις τελευταίες ή στις πρώτες θέσεις κάθε ομίλου αλλάζουν όμιλο την επόμενη χρονιά. Η μεταφορά αφορά Χάλκινες ομάδες των ομίλων Ολύμπια, Πύθεια, Ίσθμια και Χρυσές ομάδες των ομίλων Πύθεια, Ίσθμια και Νέμεα Α και Β. Ο όμιλος Νέμεα Β περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και όλες τις νέες ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή για πρώτη φορά.
 • *Ο αριθμός των ομάδων που αλλάζουν όμιλο είναι σχετικός και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον τελικό αριθμό των ομάδων που δηλώνουν κάθε χρόνο συμμετοχή ώστε να τηρείται η αριθμητική και βαθμολογική ισορροπία των ομίλων.
 • Οι θέσεις των ομάδων στους ομίλους ανήκουν στους φορείς και όχι στις ομάδες αθλητών που αγωνίστηκαν τη μια ή την άλλη χρονιά ή στους εκάστοτε γυμναστές.
 • Ομάδες που σε περσινή διοργάνωση ακύρωσαν την συμμετοχή τους, μετά την οριστική κατάταξή τους σε όμιλο (δηλ μετά την κλήρωση της σειράς παρουσίασης), κατατάσσονται την επόμενη χρονιά (αν δηλώσουν) σε όμιλο 1 βαθμίδας πιο πάνω από αυτό που ήταν.
 • Αν κάποια ομάδα δεν πάρει μέρος μια χρονιά και επανέλθει αργότερα θα καταταχθεί σε όμιλο 1 βαθμίδας πιο πάνω από αυτό που ήταν στην τελευταία της συμμετοχή ή που γενικά θα ανήκε.
 • Οι ομάδες των δύο παραπάνω περιπτώσεων μπορούν να παραμείνουν στον όμιλο που ήταν, αλλά θα ξεκινούν με βαθμολογικό μειονέκτημα. Στην περίπτωση ακύρωσης ομάδας από τον όμιλο Ολύμπια λόγω της μη ύπαρξης ομίλου μεγαλύτερης βαθμίδας η ομάδα ξεκινά την επόμενη χρονιά στον ίδιο όμιλο με μειονέκτημα βαθμολογίας.
 • Νέες ομάδες με 1, 2 ή περισσότερα προγράμματα που λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά κατατάσσονται στον όμιλο Νέμεα Β και η άλλη ομάδα στον Νέμεα Α, η επόμενη στον Ίσθμια κ.ο.κ., εκτός και αν οι ίδιες επιθυμούν με δική τους πρωτοβουλία να καταταχθούν σε όμιλο μεγαλύτερης βαθμίδας.
 • Οι δεύτερες ή οι τρίτες ομάδες (παλαιών φορέων) που θα πάρουν μέρος για πρώτη φορά κατατάσσονται σε όμιλο 1 βαθμίδας πιο κάτω από την πρώτη ή την δεύτερη ομάδα του ίδιου φορέα. (λαμβάνεται υπόψη το γενικότερο επίπεδο του φορέα και δεν υπολογίζεται ως «νέα ομάδα»)
 • Ομάδες που αποτελούνται από συνεργασία 2 ή περισσοτέρων φορέων, κατατάσσονται με βάση τον όμιλο της ομάδας που έχει ξαναπάρει μέρος στη διοργάνωση.
 • Ομάδες που αλλάζουν ονομασία ή αποτελούν την φυσική συνέχεια μια ομάδας που έχει πάρει μέρος στη διοργάνωση, κρατάνε τη θέση που είχε η προγενέστερη ομάδα. Εξαιρείται η περίπτωση που ο προγενέστερος φορέας πάρει μέρος με άλλη ομάδα.
 • Ομάδες του ίδιου συλλόγου που κατατάσσονται στον ίδιο όμιλο, μπορούν να επιλέξουν αν θα διαγωνιστούν μαζί ή με δική τους επιθυμία μία εκ των δύο ομάδων μετακινηθεί σε άλλο όμιλο.
 • Για συμμετοχή στο Step to the Art μπορούν να είναι υποψήφιες όλες οι ομάδες του ομίλου Ολύμπια, οι χρυσές ομάδες όλων των ομίλων, καθώς και 4 FREE CARD από οποιονδήποτε όμιλο.
 • Fair play ομάδων: Στις ανακοινώσεις τους (στα έντυπα, στα social media, γενικά στο internet, στην τηλεόραση κτλ) σχετικά με τις κατακτήσεις μεταλλίων, τίτλων και ειδικών βραβείων πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η ονομασία της διοργάνωσης καθώς και ο Όμιλος που η ομάδα κατέκτησε το μετάλλιο.
 • ** Ότι δεν προβλέπεται στις παραπάνω ρυθμίσεις θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από την Οργανωτική Επιτροπή.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ «RISING STARS»

Οι ηλικιακές κατηγορίες είναι δύο: Rising stars 1 & 2

Στην κατηγορία Rising Star 1 εντάσσονται ομάδες με αθλητές γεννημένους το έτος 2012 και μετά.

Στην κατηγορία Rising Star 2 εντάσσονται ομάδες με αθλητές γεννημένους τα έτη 2007-2011.

Κάθε ομάδα μπορεί να έχει διαφοροποίηση στις ηλικίες (μεγαλύτερους αθλητές) σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των συμμετεχόντων (σε ακέραιο αριθμό) μέχρι και δύο έτη γέννησης πιο πάνω από το έτος γέννησης των άνω άκρων κάθε κατηγορίας. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για μικρότερους αθλητές στην κατηγορία rising stars 2.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Όλα τα προγράμματα θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. για την ψυχαγωγική τους αξία,
 2. την συνολική εντύπωση,
 3. την καινοτομία, την πρωτοτυπία, την ποικιλία,
 4. την τεχνική. Αναλυτικότερα στον τομέα της τεχνικής, λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα εκτέλεσης και η ασφάλεια των ασκήσεων.

Για κάθε κριτήριο η βαθμολογία είναι μέχρι 5 βαθμοί. Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέχρι 20 βαθμούς ανά αξιολογητή.

Η διαδικασία και ο τρόπος βαθμολογίας περιγράφεται στον Κώδικα Αξιολόγησης της ΕΓΟ.

Η σειρά παρουσίασης των ομάδων γίνεται με κλήρωση. Η ίδια σειρά θα τηρηθεί και στην τελική φάση (αφαιρούνται οι αργυρές και χάλκινες ομάδες).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Επίσημα αποτελέσματα είναι μόνο η κατανομή των μεταλλίων.

Οι προπονητές των ομάδων θα μπορούν να λάβουν το σχετικό έντυπο με την αναλυτική βαθμολογία της ομάδας τους ανά κριτήριο.  Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα είναι με την σειρά της παρουσίασής τους μετά την ολοκλήρωση και των δύο προκριματικών ομίλων. Οι χρυσές ομάδες των ομίλων Ολύμπια και Πύθεια πηγαίνουν στον μεγάλο τελικό και οι χρυσές ομάδες των υπολοίπων ομίλων στον μικρό τελικό.

Στους Τελικούς γίνεται η αναγγελία των τριών ομάδων που έλαβαν την μεγαλύτερη βαθμολογία. Οι απονομές στον προκριματικό και στον τελικό θα γίνουν σύμφωνα με τη σειρά παρουσίασης των ομάδων.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων κατάταξης δεν γίνονται δεκτές.

Οι ομάδες, προπονητές, αθλητές και παράγοντες οφείλουν να σέβονται τα αποτελέσματα των επιτροπών και να αναγνωρίζουν την προσπάθεια όλων των ομάδων, αθλητών κτλ

Στην τελετή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων οφείλουν να παρευρίσκονται οι δηλωμένοι προπονητές όλων των ομάδων καθώς και αντιπροσωπεία αθλητών της κάθε ομάδας σε περίπτωση που δεν μπορεί να παρευρίσκεται όλη η ομάδα.

Όλη η διαδικασία της αξιολόγησης είναι κάτω από την επίβλεψη καθηγητών των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Θα δοθούν χρυσά, αργυρά, χάλκινα μετάλλια σε όλους τους αθλητές ανάλογα με την θέση τους.

Οι ομάδες θα παραλαμβάνουν κατά την διάρκεια των απονομών, σακουλάκι με συνολικά 10 μετάλλια.

Τα υπόλοιπα επιπρόσθετα μετάλλια οι ομάδες θα τα παραλάβουν σε λίγες ημέρες από τα γραφεία της διοργάνωσης ή με αποστολή κούριερ σε στοιχεία που θα μας δηλώσετε στην Τελική Τροποποιητική Δήλωση συμμετοχής 1-15 Μαΐου 2019.

Η ομάδα που θα λάβει τον τίτλο Grand Team of the Year 2019 θα λάβει ειδικό αναμνηστικό κύπελλο καθώς και ένα δώρο έκπληξη που θα θεσμοθετηθεί από τον μέγα χορηγό του διαγωνισμού.

Βραβεία θα λάβουν επίσης η δεύτερη και η τρίτη σε κατάταξη ομάδα. Αντίστοιχα βραβεία και τον τίτλο Hope Team of the Year 2019 θα δοθούν και στο μικρό τελικό.

Σημείωση:

Ότι δεν προβλέπεται από τα παραπάνω θα αντιμετωπίζεται από την οργανωτική επιτροπή κατά περίπτωση. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, καταργήσει ή να προσθέσει οτιδήποτε κρίνει ότι είναι για την καλύτερη οργάνωση του διαγωνισμού.

COSMOGYM LIVE STREAMING

Follow Us On Twitter