Τελική Δήλωση Συμμετοχής στο Cosmogym Summer 4all

Cosmogym Summer 4all

Cosmogym Summer 4all - Κάνε την Τελική Δήλωσή σου τώρα!!!

Τελικές Δηλώσεις συμμετοχής από 10 μέχρι 20 Μαίου !!!

Τελικές Δηλώσεις συμμετοχής από 10 μέχρι 20 Μαΐου !!!

Οι Τελικές Δηλώσεις με τις ονομαστικές καταστάσεις πρέπει να γίνουν και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΟ από 1-20 Ιουνίου.  www.onlinego.gr