Έκτακτες αλλαγές στις “Ζώνες Παρουσίασης” του Φεστιβάλ

Έκτακτες αλλαγές στις “Ζώνες Παρουσίασης” του Φεστιβάλ

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Cosmogym 2015 με θέμα την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού συμμετοχών στο  Φεστιβαλικό μέρος της εκδήλωσης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Αλλαγή στην ώρα έναρξης και λήξης των “Ζωνών Παρουσίασης” της Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Δηλαδή οι Ζώνες 1 και 3 θα ξεκινήσουν στις 15:15 (αντί 16:00) και οι Ζώνες 2 και 4 θα παραταθούν κατά 45 λεπτά περίπου (θα λήξουν δηλαδή γύρω στις 21:45 αντί 21:00 που ήταν προγραμματισμένες).
Επίσης η Έξτρα 7η Ζώνη την Τετάρτη 17/6 θα ξεκινήσει στις 15:00 (αντί 16:00) που ήταν προγραμματισμένη.

Σε αυτά τα μισάωρα θα τοποθετηθούν τα προγράμματα των ομάδων που δήλωσαν τελευταίες  ή πρόκειται να δηλώσουν μια και επίσημα οι δηλώσεις λήγουν στις 15 Μαΐου.

2. Καταργείται η διαδικασία των ομαδικών απονομών (διπλωμάτων και επάθλων) στο τέλος κάθε Ζώνης ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος. Όλα τα διπλώματα των αθλητών αλλά και το Έπαθλο κάθε φορέα θα έρχεται να το παραλαμβάνει ο αρχηγός του φορέα από τον ειδικό χώρο που θα υπάρχουν τα έπαθλα.

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνουν δεκτά περισσότερα προγράμματα κάθε μέρα.

 ***** ΝΕΟ: Αλλαγή στην ώρα έναρξης και στη Ζώνη 6 την Κυριακή 21/6 η οποία θα ξεκινήσει στις 14:15 (αντί  15:00)