Έναρξη Αρχικών Δηλώσεων για το Cosmogym Contest 2015

Έναρξη Αρχικών Δηλώσεων για το Cosmogym Contest 2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι αρχικές δηλώσεις για το Cosmogym Contest θα αρχίσουν στις 15 Ιανουαρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν στις 31 Ιανουαρίου 2015.

Φυσικά, οι 63 ομάδες που έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους από τον Δεκέμβριο για συμμετοχή έχουν προτεραιότητα, αλλά αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα κάποιας άλλης ομάδας να δηλώσει και να περιμένει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Για να επιβεβαιωθεί η αποδοχή της δήλωσης πρέπει να γίνει και η κατάθεση της προκαταβολής των 100 ευρώ ανά ομάδα. (βλέπε ενημερωτικό έντυπο της διοργάνωσης).

Από τις ομάδες που έχουν προτεραιότητα μπορεί κάποια να μη δηλώσει οπότε οι θέσεις συμπληρώνονται από αυτόν που θα δηλώσει γρηγορότερα.

Επίσης γίνονται δεκτές, πλέον των παραπάνω, ομάδες από το εξωτερικό διότι οι δηλώσεις για τις ξένες ομάδες ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Για οποιαδήποτε απορία σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.