Αποτελέσματα εξέτασης Αξιολογητών Cosmogym 2016

Αποτελέσματα εξέτασης Αξιολογητών Cosmogym 2016

Βρείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της εξέτασης για τους Αξιολογητές του Cosmogym 2016

Δήλωσαν συμμετοχή 47 άτομα. Προσήλθαν 38. Επάρκεια έλαβαν οι 28.

Κωδικός  Αποτέλεσμα
16  δεν προσήλθε
17  μη επάρκεια
20  επάρκεια
27  επάρκεια
28  επάρκεια
31  δεν προσήλθε
32  επάρκεια
33  δεν προσήλθε
34  επάρκεια
39  επάρκεια
42  επάρκεια
44  επάρκεια
48  επάρκεια
49  δεν προσήλθε
50  δεν προσήλθε
53  επάρκεια
54  επάρκεια
56  επάρκεια
58  επάρκεια
60  δεν προσήλθε
61  μη επάρκεια
64  δεν προσήλθε
67  επάρκεια
73  επάρκεια
75  μη επάρκεια
77  επάρκεια
78  μη επάρκεια
80  μη επάρκεια
83  μη επάρκεια
84  επάρκεια
85  επάρκεια
89  επάρκεια
91   επάρκεια
92  επάρκεια
94  επάρκεια
96  επάρκεια
98  μη επάρκεια
99  επάρκεια
102  επάρκεια
103  επάρκεια
106  επάρκεια
110  δεν προσήλθε
114  δεν προσήλθε
117  μη επάρκεια
118  επάρκεια
119  μη επάρκεια
120 μη επάρκεια

Τα προαξιολογημένα από την Πανεπιστημιακή Επιτροπή, βίντεο που παρουσιάστηκαν στην εξέταση ήταν ως παρακάτω:

Video 1 – Ασημένιο
Video 2 – Χρυσό
Video 3 – Χάλκινο
Video 4 – Ασημένιο
Video 5 – Χάλκινο
Video 6 – Χρυσό
Video 7 – Χρυσό

Οι βαθμολογίες που βγήκαν από όλους τους εξεταζόμενους δείχνουν την πλήρη ταύτιση ως προς την τελική κατάταξη των video όπως αυτό φαίνεται με τις παρακάτω βαθμολογίες:

Video 1 – Ασημένιο  13,89
Video 2 – Χρυσό  15,16
Video 3 – Χάλκινο  10,67
Video 4 – Ασημένιο   13,16
Video 5 – Χάλκινο   8,25
Video 6 – Χρυσό  16,96
Video 7 – Χρυσό  18,35

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες !!!!!!!!