Κατανομή μεταλλίων και παράμετροι βαθμολογίας

Κατανομή μεταλλίων και παράμετροι βαθμολογίας

Ανακοινώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή η τελική κατανομή των μεταλλίων ανά όμιλο όπως αυτή διαμορφώθηκε από το αριθμό των ομάδων, που συμμετέχουν σε κάθε όμιλο καθώς και οι παράμετροι που θα ισχύσουν στη βαθμολογία των ομάδων, ώστε όλοι, ομάδες, προπονητές και συμμετέχοντες να γνωρίζουν εκ των προτέρων όλες τις λεπτομέρειες του τρόπου βαθμολογίας που εφαρμόζει η διοργάνωση. Το σύστημα καταγραφής και έκδοσης αποτελεσμάτων (CosmoSoft) είναι ειδικά σχεδιασμένο για το Cosmogym Contest.

Κατανομή Μεταλλίων

Με βάση τον τελικό αριθμό των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο Cosmogym Contest 2016 η τελική κατανομή των μεταλλίων ανά όμιλο έχει ως εξής:

Όμιλος Ολύμπια: σύνολο ομάδων 18 κατανομή χρυσά 12   αργυρά 4  χάλκινα 2

Όμιλος Πύθια: σύνολο ομάδων 17 κατανομή χρυσά 7  αργυρά 7  χάλκινα 3

Όμιλος Ίσθμια: σύνολο ομάδων 21  κατανομή χρυσά 5  αργυρά 10  χάλκινα  6

Όμιλος Νέμεα: σύνολο ομάδων 23  κατανομή χρυσά 3  αργυρά 12  χάλκινα  8

 

Παράμετροι βαθμολογίας

Σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των αξιολογητών (σύνολο 30) από την τελική βαθμολογία κάθε ομάδας θα εκπίπτουν οι 4 καλύτερες και οι 4 χειρότερες βαθμολογίες στους προκριματικούς ομίλους και από 5 στους τελικούς. Ο μέσος όρος των υπολοίπων είναι και ο τελικός βαθμός της κάθε ομάδας. Η αναλογία βαρύτητας ανάμεσα στην Πανεπιστημιακή Επιτροπή (7 μέλη) της διοργάνωσης και της Επιτροπής Αξιολογητών Cosmogym (23 μέλη) είναι 40% και 60% αντίστοιχα.

Η βαθμολογία κάθε ομάδας βγαίνει περίπου 5-7 λεπτά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκτυπώνεται, σφραγίζεται σε φάκελο και παραδίδεται στην Πρόεδρο της Επιτροπής  κ. Όλγα Κούλη. Στο τέλος του κάθε ομίλου οι προπονητές μπορούν να πάρουν τους φακέλους  με τα αποτελέσματα. (εξαιρούνται οι ομάδες που θα πάνε στους τελικούς)

 

Απονομές – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο τέλος κάθε ομίλου. Όπως κάθε χρόνο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται ενδεικτική απονομή ανά ομάδα 10 μεταλλίων. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιες ομάδες και τι μετάλλιο παίρνουν ώστε να είναι έτοιμα.

Τα συμπληρωματικά μετάλλια μπορούν οι προπονητές να τα παραλαμβάνουν σε λίγη ώρα μετά το πέρας των επίσημων απονομών από το ειδικό σημείο της γραμματείας.

 

Απονομές και διαδικασία για τα Cosmogym Special Awards

Οι απονομές για τα Ειδικά Βραβεία της διοργάνωσης δίνονται από τις επιτροπές που έχουν συσταθεί και είναι διαφορετικές για κάθε βραβείο. Οι επιτροπές αποτελούνται από 6-8 μέλη με επικεφαλή μέλος της Πανεπιστημιακής Επιτροπής της διοργάνωσης.

Σε ειδικά φύλλα ο κάθε αξιολογητής βαθμολογεί την ομάδα που θεωρεί “πρώτη” με 1, αυτή που θεωρεί “δεύτερη” με 2 και αυτή που θεωρεί “τρίτη” με 3.  Το κάθε 1 αντιστοιχεί σε 10 βαθμούς, το 2 σε 6 βαθμούς και το 3 σε 2 βαθμούς. Αθροίζονται όλοι οι βαθμοί και έτσι βγαίνει η ομάδα που κατακτά το βραβείο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τότε το βραβείο πηγαίνει στην ομάδα που ο βαθμός του επικεφαλή της επιτροπής είναι μεγαλύτερος.

Την Κυριακή το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι τρεις τελικές υποψηφιότητες ανά βραβείο και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή το βράδυ μετά το τέλος του μεγάλου τελικού.