Ενημέρωση για τις Δηλώσεις συμμετοχής στο Cosmogym Festival 2019

Ενημέρωση για τις Δηλώσεις συμμετοχής στο Cosmogym Festival 2019

Ξεκινάνε από 15 Φεβρουαρίου οι Δηλώσεις συμμετοχής στο Cosmogym Festival 2019 οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και 15 Μαΐου 2019.

Από φέτος οι Δηλώσεις για το Cosmogym Festival θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΟ www.onlinego.gr

Για να δηλώσετε συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την ημέρα, ώρα και σειρά που επιθυμείτε για το κάθε πρόγραμμά σας, θα είναι ενεργοποιημένη στις ίδιες ημερομηνίες και αντίστοιχη φόρμα στη σελίδα μας. Δείτε τη φόρμα από εδώ…

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώσεις που θα γίνονται στη σελίδα μας αλλά δεν θα υπάρχει η αντίστοιχη στην πλατφόρμα της ΕΓΟ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσημα στοιχεία για το κάθε πρόγραμμα όπως τίτλος, προπονητές, αριθμός αθλητών θα είναι αυτά που θα δηλώνονται στην ΕΓΟ.