Ξεκίνησαν οι “τελικές τροποποιητικές δηλώσεις” για το Cosmogym Contest 2018

Ξεκίνησαν οι “τελικές τροποποιητικές δηλώσεις” για το Cosmogym Contest 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική φόρμα για τις “Τελικές Τροποποιητικές Δηλώσεις” για το Cosmogym Contest 2018.

Οι δηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και 15 Μαΐου 2018. Κάντε τη δήλωση από εδώ…

Προσοχή: Η παραπάνω δήλωση είναι μόνο για τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Contest.

Θα ακολουθήσουν οι ονομαστικές δηλώσεις για το κάθε πρόγραμμα από εδώ…  μέχρι και 31 Μαΐου 2018

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος για κάθε συμμετέχοντα είναι 17 ευρώ και οι εξοφλήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και 25 Μαΐου 2018.