Πρόγραμμα Cosmogym Festival 2018

Πρόγραμμα Cosmogym Festival 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στη σελίδα με τα έγγραφα του Φεστιβάλ το πρόγραμμα του Cosmogym Festival 2018.

Παρακαλούμε τις ομάδες να ελέγξουν τα στοιχεία τους και σε περίπτωση λάθους να μας ενημερώσουν άμεσα ώστε να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις και ακολούθως να αναρτηθεί το τελικό πρόγραμμα.

Επίσης σε κάποιες ομάδες υπάρχουν κενά κάποια πεδία με στοιχεία που λείπουν. Ενημερώστε μας ώστε να συμπληρωθούν και αυτά.

κατεβάστε το αρχείο με το πρόγραμμα από εδώ…