Πρόγραμμα προθέρμανσης και εμφάνισης ομάδων στο Cosmogym Contest 2018

Πρόγραμμα προθέρμανσης και εμφάνισης ομάδων στο Cosmogym Contest 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στη σελίδα με το έγγραφα του Contest το αρχείο με αναλυτικά το χρόνο διάθεσης για κάθε ομάδα.

Συγκεκριμένα υπάρχουν πληροφορίες για την ώρα συνάντησης με τον εθελοντή κάθε ομάδας καθώς και η “ωρολόγια διαδρομή” κάθε ομάδας μέχρι την ώρα εμφάνισης.