ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ FESTIVAL PLUS

Τελική τροποποιητική Δήλωση Συμμετοχής για το Cosmogym Festival PLUS

Δηλώσεις: 1 – 15 Μαΐου 2020

Οι Τελικές Δηλώσεις για το Festival PLUS πρέπει να γίνονται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΟ www.onlinego.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσημα στοιχεία για το κάθε πρόγραμμα όπως τίτλος, προπονητές, αριθμός και ονόματα αθλητών θα είναι αυτά που θα δηλώνονται στην ΕΓΟ. Όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνονται από την παρούσα φόρμα στη σελίδα της διοργάνωσης.